Wyreguluj monitor tak, aby białe nie raziło w oczy a czarne było czarne.

Powinieneś widzieć zarys cyfr 3-5, cyfr 1-2 może nie być widać.