Porty - wersja przenośna

Przenośna wersja portów została zbudowana głównie w celu zlinkowania Maniac-a z pecetem (lub innym komputerem wyposażonym w dwukierunkowy port Centronics). W zasadzie jednak porty mogą być używane do dowolnych celów. Porty są podłączane do magistrali komputera, a gniazdkiem wyjściowym jest złącze D-sub 37 (żeńskie). Mamy do dyspozycji dwa 8-bitowe dwukierunkowe porty oraz po 4 dodatkowe sygnały wejściowe i 3 wyjściowe (na każdy port).

Adres (baza): $D10000

Rejestry:

0 - port 0

1 - port 1

2 - control 0

3 - control 1

Znaczenie bitów w rejestrach "control":

b0-b3 - dodatkowe sygnały wejściowe,

b4-b6 - dodatkowe sygnały wyjściowe,

b7 - bit kierunku portu (sterowanie buforem wyjściowym): 0 - wejście, 1 - wyjście.

Bity b4-b7 można także czytać (dla ułatwienia operacji na bitach).

Tu znajduje się schemat portów.